فراتر از شیوع و همه‌گیری: همه‌جاگیری یا پاندمی چیست؟

سرانجام سازمان بهداشت جهانی، بیماری کرونا 2019 را به عنوان پاندمی اعلام کرد و جهان وارد مرحله ی جدیدی از مبارزه با بیماری شد. اما پاندمی چه معنایی دارد و تفاوت آن با شیوع و همه گیری چیست؟

فراتر از شیوع و همه‌گیری: همه‌جاگیری یا پاندمی چیست؟

سرانجام سازمان بهداشت جهانی، بیماری کرونا 2019 را به عنوان پاندمی اعلام کرد و جهان وارد مرحله ی جدیدی از مبارزه با بیماری شد. اما پاندمی چه معنایی دارد و تفاوت آن با شیوع و همه گیری چیست؟

فراتر از شیوع و همه‌گیری: همه‌جاگیری یا پاندمی چیست؟

تفاوت بین شیوع (Outbreak)، همه‌گیری (Epidemic) و همه‌جاگیری (Pandemic) بیماری

همه توجه‌ها از زمان شیوع بیماری COVID-19 (توسط ویروس کرونا-2019 (SARS-CoV-2)) در اواخر سال 2019 میلادی، به ووهان چین بوده‌است.
از آن زمان به بعد، این ویروس ده‌ها هزار نفر را در بیش از ده‌ها کشور آلوده کرده‌است و پیشرفت سریع آن در آسیا، خاورمیانه، اروپا و حتی آمریکا باعث رعب و وحشت شده‌است. متاسفانه ویروس کرونا-2019 در حال حاضر با قدرت سرایت بسیار، تبدیل به یک معضل جهانی شده‌است.

وقت آن رسیده‌است که با سه فاز سرایتِ یک بیماری بیشتر آشنا شویم.
فاز نخست: شیوع (Outbreak) را می‌توان به زیاد شدن تعداد موارد بیماری در سطح یک منطقه دانست
فاز دوم: همه‌گیری (Epidemic) را می‌توان افزایش، انتقال سریع و ناگهانی بیماری را در یک منطقه، بیش از آنچه انتظار می‌رود، در نظر گرفت.
فاز سوم: همه‌جاگیری (Pandemic) به معنای انتقال پایدار بیماری در سطح بالایی از جامعه بین دو یا چند قاره است.

سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) تاکنون سرایت بیماریِ COVID-19 را به عنوان همهگیری (Epidemic) تعریف کرده‌ و از خطاب همهجاگیری (Pandemic) به آن امتناع کرده‌است، اما ارزیابی خود از خطرِ گسترشِ جهانی و خطر تاثیر شیوع این بیماری را از “بالا” به “بسیار بالا” افزایش داده‌است.

تفاوت بین همه‌گیری (Epidemic) و همه‌جاگیری (Pandemic) این بیماری بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) چیست؟

با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)، همه‌گیری (Epidemic) به عنوان یک شیوع منطقه ای از یک بیماری خاص که به طور غیر منتظره گسترش می‌یابد، است.

در سال 2010 میلادی، سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) همه‌جاگیری (Pandemic) را به عنوان “گسترش جهانی بیماری جدید” که تعداد زیادی از مردم را مبتلا می‌کند، تعریف کرده است؛ یا به عبارت دیگر، یک همه‌گیری است که تعداد زیادی از مردم را در بیش از چندین کشور در قاره‌های مختلف جهان، مبتلا کرده‌ُاست.

چه کسی می‌تواند یک بیماری را همه‌جاگیر (Pandemic) اعلام کند؟

در رابطه با شیوع بیماری COVID-19 در کشورهای مختلف جهان، اغلب هر دو اصطلاحِ همه‌گیری (Epidemic) و همه‌جاگیری (Pandemic) استفاده می‌شوند، اما در مورد چگونگی استفاده از آن‌ها قوانین صریحی وجود ندارد. پیش‌ترسازمان بهداشت جهانی (W.H.O) همه‌گیری (Epidemic) بیماریِ COVID-19 را یک وضعیتِ اورژانسی برای سلامت جهانی اعلام کرده‌است.

سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) تصمیم مبنی بر استفاده از همه‌جاگیری (Pandemic) برای این بیماری را بر اساس “ارزیابی مداوم” گسترش جغرافیایی ویروس کرونا-2019 (SARS-CoV-2)، شدت اثرات آن و تاثیر آن بر جامعه جهانی اعلام کرده است.

آیا این بیماری دارای پتانسیل تبدیل به همه‌جاگیری (Pandemic) است؟ بله، کاملا این پتانسیل را طبق ارزیابی سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) دارد؛ اما تا پیش از این، مقامات سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) شاهد گسترش جهانی این بیماری که غیر قابل کنترل باشد، یا شواهدی از بحران یا مرگ و میر شدید در سطح جهانی، نبوده‌‌‌ اند، اما روز گذشته این بیماری به عنوان پاندمی شناخته شد.

چه عواملی سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) را از استفاده عبارتِ همه‌جاگیری (Pandemic) بیماریِ COVID-19 باز می‌داشت؟

دو دلیل وجود داشت که سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) از بکار گیری عبارتِ همه‌جاگیری (Pandemic) برای این بیماری امتناع کرد؛ نخست این سازمان اعتقاد داشت که هنوز می‌توان این بیماری را در سطح جهانی کنترل کرد و دوم آن‌که سعی می‌کند از ایجاد وحشت غیرضروری در جهان جلوگیری کند.

طبق نظر کارشناسان بهداشتِ سازمان جهانی بهداشت (W.H.O)،اگر این سرایت به سطحی برسد که دیگر نتوان آن را کنترل کرد، از فاز همه‌گیری (Epidemic) به فاز همه‌جاگیری (Pandemic) وارد می‌شود.

تاکنون بیشتر موارد مشاهده شده در جهان، شیوع‌هایی با منشا قابل پیگیری هستند، به این معنی که مقامات بهداشتی شواهدی از انتقال گسترده بیماری را در جامعه ندیده‌اند. حتی برخی از کشورها موفق به کاهش یا متوقف کردن این بیماری شده‌اند.

آیا مهم است که ما بیماریِ COVID-19 را همه‌گیر (Epidemic) یا همه‌جاگیر (Pandemic) بنامیم؟

دکتر جنیفر نیوزو، یکی از محققین ارشد مرکز امنیتِ بهداشتِ جانس هاپکینز اعتقاد دارد که به طور کلی، همه‌گیری (Epidemic) یا همه‌جاگیری (Pandemic)، رویکردهای مختلفی از یک بحران مرتبط با سلامت هستند. همه‌گیریِ (Epidemic) یک بیماری این‌گونه است که بیماری ممکن است از نظر جغرافیایی محدود باشد و مداخله سازمان‌های بهداشتی می‌تواند به جلوگیری از گسترش آن کمک کند؛ همه‌جاگیریِ (Pandemic) یک بیماری در بسیاری از مناطقی که از آن تاثیر می‌پذیرد، ممکن است بر اساس تعداد مبتلایان، منابع مالی و منابع پزشکی، آسیب‌پذیری متفاوتی داشته باشد.

هنگامی که یک همه‌گیری (Epidemic) در جهان رخ می‌دهد، سازمان‌های بین المللیِ مختلف همانند سازمان جهانی بهداشت (W.H.O) و سازمان ملل متحد United Nations))، منابع خود را به مناطقی که تحت تاثیرگسترش آن بیماری هستند، اختصاص می‌دهند. این امر در مدیریت بحران یک بیماریِ همه‌جاگیر (Pandemic) بسیار دشوار است. دکتر نیوزو اعتقاد دارد که رویکرد برای مقابله با بیماری نیز می‌تواند متفاوت باشد. اگر موارد آن بیماری در همه‌جا باشد، مقامات کشوری ممکن است تلاش کنند تا از ورود آن بیماری به کشور جلوگیری کنند و تمرکز و تلاش خود را برای درمان آن بیماری، کند کردن روند پخش آن و محافظت از گروه‌های آسیب پذیر صرف کنند.

منابع:

World Health Organization (WHO)

The New York Times, Derrick Bryson Taylor (https://www.nytimes.com/by/derrick-bryson-taylor), 2020/03/02

دستورالعمل استفاده صحیح از ماسک جهت پیشگیری از ابتلا به کرونا

دستورالعمل استفاده صحیح از ماسک جهت پیشگیری از ابتلا به کرونا

توصیه‌های عمومی در محیط کارجهت جلوگیری از ابتلا به کرونا

توصیه‌های عمومی در محیط کارجهت جلوگیری از ابتلا به کرونا

پیشگیری از ابتلا به کرونا در محیط آشپرخانه

پیشگیری از ابتلا به کرونا در محیط آشپرخانه

 توصیه‌هایی برای نگهبانان در زمان کار جهت جلوگیری از ابتلا به کرونا

 توصیه‌هایی برای نگهبانان در زمان کار جهت جلوگیری از ابتلا به کرونا

زباله‌ها را چگونه جمع آوری کنیم تا به کرونا مبتلا نشویم

زباله‌ها را چگونه جمع آوری کنیم تا به کرونا مبتلا نشویم

استاپ کرونا چیست؟!

استاپ کرونا عنوان وب سایتی است که سعی دارد تا تا با آگاه سازی هر چه بیشتر افراد مختلف جامعه، میزان گسترش ویروس کرونا، در سطح جامعه را کاهش دهد یا محدود کند.
استاپ کرونا وب سایت مرجع و علمی ویروس کرونا است. اخبار، آموزش‌ها و مقالات پیرامون ویروس کرونا را از استاپ کرونا دنبال کنید.

آغاز فاز سوم تحقیقات بالینی یک دارو در بیماران کروناویروس 2019

شرکت گیلیاد دو مطالعه فاز سوم بالینی را برای داروی تحقیقاتی ضدویروسی خود، با نام رمدسیویر (Remdesivir) در بزرگسالان مبتلا به بیماری COVID-19 شروع کرد.

تلاش یک شرکت بیوتک دیگر برای ساخت واکسن کروناویروس

رقابت برای کشف واکسن برای کروناویروس ووهان یا همان SARS-CoV2 ادامه دارد و حالا شرکت کوچک بیوتکنولوژی Novavax چهارشنبه اعلام کرد که …

در جستجوی درمان و واکسن برای بیماری کرونا 2019

در حال حاضر واکسن یا دارویی برای پیشگیری از ابتلا یا درمان COVID-19 در دسترس نیست. داروها و واکسن‌ها در فاز تحقیقاتی هستند و مجوز ورود به بازار دارویی را ندارند.

تحقیقات یک واکسن کروناویروس وارد مرحله بالینی شد

شرکت Moderna، اولین ویال واکسن کروناویروس خود، mRNA-1273 را به انیستیتوی آلرژی و بیماری‌های عفونی (NIAID) فرستاده است.

orchidpharmed
twitter
instagram
aparat

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت زیست ارکید فارمد است | © ۱۳۹۸ . جهت برقراری ارتباط با ما می‌توانید با ایمیل stopcorona@orchidpharmed.com در تماس باشید.

telegram
twitter
instagram
aparat
orchidpharmed
cinnagen
stopcorona

تمامی حقوق این وب سایت
متعلق به شرکت زیست ارکید فارمد است | © ۱۳۹۸

جهت برقراری ارتباط با ما می‌توانید با ایمیل stopcorona@orchidpharmed.com در تماس باشید.